NAJNOWSZE !!!
V MISTRZOSTWA PIASTOWA w BOCCE


Piastowskie Towarzystwo Tenisowe (PTT) powstało w 1991 roku z inicjatywy ks. Sławomira Kaweckiego. PTT działa w oparciu o statut. Najważniejszymi celami Towarzystwa są: propagowanie i rozwój tenisa w środowisku lokalnym, szkolenie dzieci i młodzieży, rozwój i opieka nad bazą tenisowo-rekreacyjną, organizowanie imprez i turniejów tenisowych, propagowanie wzoru aktywnego odpoczynku.

Skład obecnego Zarządu:

1. Prezes - Andrzej Makowski
2. Vice Prezes - Zbigniew Stanecki
3. Skarbnik - Piotr Rasz
4. Sekretarz - Leszek Grabarczyk
5. Członek Zarządu - Andrzej Homa

PTT posiada 5 kortów. Są one udostępniane odpłatnie wszystkim chętnym w sezonie letnim w okresie od maja do października. PTT prowadzi szkolenia dzieci i młodzieży w grupach: początkujący, średnio i bardziej zaawansowani. Latem zajęcia odbywają się na korcie, zaś w zimie na salach gimnastycznych w SP nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Piastowie.

PTT corocznie bierze udział w ogólnomiejskich imprezach sportowo-rekreacyjnych. Typowy kalendarz imprez:

1. Dni Piastowa - maj
2. Turniej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - czerwiec
3. Turniej o Puchar Prezesa PTT - czerwiec
4. Turniej zakończenia roku szkolnego - czerwiec
5. Rozgrywki w ramach Piastowskiej Ligi Szkół - sezon letni
6. Akcja "Lato w mieście" - korty bezpłatne dla dzieci w czasie wakacji
7. Mistrzostwa Piastowa - dzieci, młodzież, dorośli - wrzesień
8. Turniej zakończenia sezonu - październik